• vnútroštátnou cestnou nákladnou dopravou a prepravou
  • vnútroštátnou cestnou osobnou prepravou
  • medzinárodnou cestnou dopravou a prepravou zameranou na štáty Európskej únie