Nákladná doprava

 • LKW – nákladné vozidlá – trojstranná zhrňovacia plachta – 5 ks
  celková hmotnosť do 44 000 kg – užitočná hmotnosť do 24 000 kg
  33 paletových miest
 • CARGO – trojstranná zhrňovacia plachta – 2 ks
  celková hmotnosť do 12 000 kg – užitočná hmotnosť do 5 000 kg
  18 paletových miest
 • prívesný tandemový vozík 1ks
  celková hmotnosť do 10 000 kg – užitočná hmotnosť do 6 000 kg
  18 paletových miest
 • dodávkové vozidlá – skriňa  – 2 ks
  celková hmotnosťou do 3 500 kg – užitočná hmotnosť do 1 200 kg
  5 paletových miest

 

Zabezpečenie prepravovaného nákladu

 • poistenie prepravovaného nákladu do 332 000 tis €
 • 100% kotvenie prepravovaného nákladu
 • monitorovanie pohybu vozidiel prostredníctvom GPS
 • dvojčlenná posádka vozidla